A római katolikus gimnázium margójára

A rutin nagy kísértés, szenvtelenné merevít. A politizálásnak is megvan ez a kockázata. A monotóniát a folyamat újratervezése, részletkérdéseinek újragondolása töri meg. Hogy is van a közhellyé idézett ábeli mondat? Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És akkor jó, ha továbbkérdezzük: mitől lesz egy hely otthonná. Innentől kezdve világos, hogy a tulajdonképpeni cél nem az, hogy valahol megállapodjunk, hanem az, hogy otthont teremtsünk. Sikerült elkalandoznom, pedig pusztán annyit akartam megfogalmazni, hogy az érdekvédelem úgy kerülheti el a rutin és az általánosítás kísértését, ha rendszeresen tisztázza: mi is a képviselt közösség tulajdonképpeni érdeke. Közhelygyanús fogalmazvány, mégsem törölöm. Merthogy nem a közhelytől, hanem a rutintól tartok.

Az érdekvédelemnek tovább lépés, nekem hópehelynyi öröm (Áprily): Marosvásárhelynek van egy újabb önálló magyar iskolája, sorban a harmadik – a Bolyai, a Református Kollégium mellett, szeptember tizenötödikén a Római Katolikus Gimnáziumba is becsengettek. Éveken át próbálkozott az egyház az RMDSZ-el karöltve, tavaly sikerült “kipolitizálni” azt a szerződést, mely egyrészt tisztázta a hajdani Unirea Líceum épületének tulajdonjogi kérdéseit, illetve teret biztosított az iskolaalapításnak. Mondok még egy közhelyet: a politika a kompromisszumok művészete. Ha valóban így van, akkor a II. Rákóczi Ferenc névre aspiráló gimnázium az új műremek.

Személyes vonatkozása is van ennek a történetnek, hiszen én is Unireásnak vallom magam. Összesen hat évet tanultam itt, de ez volt diákéveimnek legszebb, legtartalmasabb, legmozgalmasabb hat éve. Örülök, hogy huszonév múltán tehettem valami hasznosat hajdani iskolámért!

Sok dolgunk van még. (Közhely) Újabb cél: a református kollégium keretében létrehozni a szakiskolát (szakmai oktatási vonalat), valamint az esti líceumi tagozatot. Merthogy Marosvásárhelynek szüksége van egy valódi szakiskolára (nem mesterségesen és mesterkélten fenntartott névleges szakmai oktatási intézményre)! Egy olyanra, mely duális oktatási rendszerben, különböző ipari egységekkel partnerségben működik és az illető szakterületen tényleg jövőt kínál a fiataloknak. Őszinte elismeréssel hallgattam beszámolókat a református egyház által Kolozsváron tavaly elindított intézményről, és őszinte örömmel nyugtázom, hogy Marosvásárhelyre is terveznek egy hasonlót. Azt gondolom, hogy ez egy újabb konkrét (lefordított) cél! Merthogy a szülőföldön maradást, az itthon boldogulást is le kell fordítani a szlogenek idegen nyelvéből. Itt és most, a minőségi szakmai oktatás és a kiszámítható, tervezhető munkavállalás a fordítás, a konkrét cél.

Szólj hozzá