Február 28-án előválasztást tartanak Bonyha községben

 

Sokan gyűltek össze a bővített választmány jelölőgyűlésére

Sokan gyűltek össze a bővített választmány jelölőgyűlésére

Bonyhán hosszú évek után először, nagyon komolyan készülnek a választásokra. Teljesen egyértelmű, hogy a közösség felismerte a körvonalazódó esélyt, bíznak abban, hogy sikerülni fog visszanyerni a vezető tisztséget, és ezért most minden követ megmozgatnak. Bővített választmányi ülés keretében szögezték le a február 28-án megszervezendő mozgóurnás elválasztás játékszabályait – községi választási bizottságot neveztek ki, pontosan körülírva a hatásköröket; Bonyhán két urnával, Gógánban, Kundon, Váralján és Dányánban egy-egy urnával járják keresik fel a magyar közösség minden tagját, az urnákat a két polgármester jelölt egy-egy megbizottja, valamint a helyi RMDSZ által kinevezett biztos kíséri. A gyűlésen jelen voltak a református közösségek lelkészei is, akik segítettek összeállítani a választói névjegyzéket. 

 

Jáger Nimród

Jáger Nimród

Nagyon komolyan veszik a lehetőséget, ennek megfelelően készülnek a megmérettetésre. Jelenleg mindössze 3 tanácsos képviseli az RMDSZ-t a 13 tagú testületben, de mindhárom tanácsos leírt beszámolóval állt a választmány elé. Eddig lasszóval is alig lehetett jelöltet “fogni”, az idén két fiatalember is jelentkezett a tisztségre: a bonyhai Jáger Nimród (32 éves, menedzsmentet végzett helyi vállalkozó) és a kundi Varga Edömér (28 éves állatorvos). Mindketten bemutatták programjukat – el kell mondanom, hogy régen nem hallottam ennyire jól kidolgozott, összeszedett és értelmes választási programokat, őszintén sajnálkoztam többed magammal, hogy milyen kár, hogy nem lehet mindkettő polgármester –, és ugyanakkor vállalták, hogy kudarc esetén támogatják a nyertes jelöltet. Tisztességes, jól megszervezett jelölőgyűlés volt és pontosan átgondolt előválasztási terv fogalmazódott meg. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a mozgóurnás előválasztás apropóján végig fogják látogatni a község minden magyarját! Minden jel arra mutat, hogy az idén változás lesz Bonyha községben.

 

Varga Edömér

Varga Edömér

Tény az, hogy szükség is van a változásra, hiszen a belső „közéleti” harcoknak köszönhetően meglehetősen leépült a község, alig történt fejlesztés a vidéken. Komoly fejlesztési terveket kell megfogalmazni és nagyon sokat pályázni ahhoz, hogy behozzák a lemaradást. A fentiekben említett remekbe szabott választási programok is csak azt igazolták, hogy nagyon sok a teendő Bonyhán és a hozzá tartozó falvakban. Olyan célokat és terveket fogalmaztak meg a jelöltek, melyekről sok-sok más községben – tulajdonképpen a közvetlen környezetükben is (Küküllőszéplakon, Mikefalván vagy Vámosgálfalván) – már a múltidőben beszélnek, hiszen a széplaki Szakács Béla, a mikefalvi Székely László vagy a vámosgálfalvi Balogh Elemér már rég megvalósított. Ami késő nem múlik – és csak őszinte tisztelettel tudom méltatni, hogy a magyar közösség, még ha fáziskésésben is, de úgy tűnik magához tér Csipkerózsika álmából és visszaveszi a vezetést.

Nem lesz könnyű harc, hiszen a magyar közösség mindössze egyharmadát képezi a község lakosságának, másik harmada román, a harmadik pedig roma. Nyilván, a sok infrastrukturális kihívás mellett, komoly szociális gondok is megoldásra várnak.

Érdekfeszítő volt a tanácskozás

Érdekfeszítő volt a tanácskozás

Nem hagyhatom szó nélkül a tanácskozás egyik komikusra sikeredett jelenetét. Miután a tanácsosok beszámoltak, az elnök szavazás alá bocsátotta elfogadásra vagy elutasításra a beszámolókat. A választmány tagjai közül heten elfogadták, hárman elutasították. Ezt követően, az egyik ellenszavazó felállt és több pontban is elmarasztalta a jelenlegi tanácsosokat, és sehogy sem akarta elfogadni, hogy a három tagú frakció a tíz többségivel szemben tehetetlen, hacsak nem lehet „egy pohár borral” meggyőzni egyik-másik ellenfelet, semmit sem tehetnek – mert a ilyen a matematika és a demokrácia. Többszöri elkeseredett próbálkozás után, a váralyai Nagy Misi végül kifakadt: „látja, maga is megpróbált leszavazni minket, de mivel csak hárman voltak a héttel szemben, nem sikerült… Na, látja, pontosan így vagyunk mi is a tanácsban!” Világos érvelés volt – természetesen, mindenki jóízűen és megnyugodva nevetett. Pedig a helyzet korántsem ennyire muris, de Misinek van igaza, a politikához, a kisebbségi érdekvédelemhez is rögtönzött jó humor kell, olykor.

Szólj hozzá