Kampánynapló III. – 2016. február 22, Vámosgálfalva és Ádámos

Vámosgálfalva

IMG_0045

Több mint harmincan gyűltek össze a bővített választmányi ülésre

Ritkán fordul elő, hogy előd az utódot dicséri. Végh Jóska, aki nyolc évig igazgatta 2000-2008 között Vámosgálfalvát, elismerte és kertelés nélkül megdicsérte Balogh Elemért az első mandátumában megvalósítottakért. Marosmagyarón is ezt tette Kocsi Albi, aki a szintén első mandátumát befejező Kristóf Józsit méltatta zöngétlen elismeréssel. Igaz, ezekben az esetekben az elődök nem leváltott, mellékvágányra állított, megelégelt vezetők, hanem azok a bölcs „játékosok”, akik felismerték, hogy mikor kell idejében átadni másoknak a helyüket. A politikai mandátum nem nyugdíjas állás. A választói akarat négy évet szavatol, ami megismételhető, de a megbizatás szavatossági idejét nem a nyugdíjtörvény szabja meg, hanem a választók. Ezt mindenkinek tisztáznia kell(ene) önmagával, mielőtt politikai pályára lép. Igaz, néhány mandátum polgármesterkedés vagy más tisztségviselői tevékenykedés után, meglehetősen nehéz a „normális” polgári életbe visszatérni. Na, de ez egy más kérdés – a kevesebbek kérdése.

Többen is méltatták a gálfalvi Magyar házban tartott fórumon, Balog Elemér eredményeiről már korábban én is beszámoltam blogomon, ezért most csak egyetlen észrevételre összpontosítok. Egyik felszólaló Elemér összhangteremtő készségeit emelte ki. Elmondta, korábban különböző klikkek torzsalkodtak – a hivatalon belül, a falvak, románok és magyarok között –, Elemérnek sikerült türelemmel és odafigyeléssel sikerült elérnie, hogy összhang van. Szubjektív vetületű eredmény, nem mérhető euró milliókban, de mint kiderült a hozzászólásokból, mégiscsak fontos. Egy polgármestert – egy közösségi vezetőt! – a választók ezzel is mérnek. Az arrogancia, a nyegleség, a pöffeszkedő önteltség, a kakaskodás, a klikkesedés, az ármánykodás, a felszínesség nem élvez szimpátiát. És politikát csak úgy lehet eredményesen művelni, ha szimpátiát élvez a politikus.

IMG_0041

Szabó Albert ,megyei tanácsos, kerületi elnök; Csép Éva Andrea, megyei tanácsos, megyei Nőszervezet elnöke; én; Balogh Elemér, Vámosgálfalva polgármestere

Balogh Elemér jó szelet fogott az elmúlt négy évben, ezzel a lendülettel készül továbblépni. Részben már elő is vannak készítve a nagyobb lélegzetvételű fejlesztési projektek, mint a mellékutcák aszfaltozása, a szőkefalvi művelődési otthon rehabilitációja, új székház építése, oktatási intézmények fejlesztése, és sok más „apróbb” terv – Elemér fogalmazása szerint. Persze, ezek önmagukban kevesek lennének, ha nem volnának kellőképpen kommunikálva. Megértették, hogy kommunikációs technológiák forradalmi korszakában nem lehet több szintű tájékoztatás nélkül eredményes lenni. Van a községnek információs portálja (vamosgalfalva.ro – bár ez a jó kezdeményezés valamiért alábbhagyott, 2014-től hiányoznak a friss információk), van Facebook oldaluk és ami talán a legfontosabb: van nyomtatott községi lapjuk. Az információk megosztása a közösségi munka sikerének egyik nagyon fontos feltétele – nemcsak a munkálkodás a fontos, hanem az is, hogy az érintett közösség, a bizalmat szavazó választók tudjanak a történésekről. Az információk hatékony megosztása a kölcsöbnös bizalom erősödésének is a feltétele. Remek kezdeményezésnek tartom, hogy most, a községi kiértékelő közgyűlés előtt lakossági konzultációt szerveznek, kérdőívet osztanak ki a választóknak, ahol (névtelenül!) értékelhetik az elmúlt négy évet és megfogalmazhatják elképzeléseiket is. Ezt a konzultációt kiértékelve szervezik meg a beszámoló közgyűlést, így sok felmerülő kérdésre és kifogásra felkészülten érdemben tudnak majd válaszolni. Így valósulhat meg szó szerinti értelemben a kommunikáció.

Szép munka volt – hajrá tovább, Elemér!

Ádámos

IMG_0021

Bordi András , tanár, helyi tanácsos; Csép Andrea; én; Sipos József, leköszönő polgármester

Nagy váltásra készülnek az ádámosi kollégák. Sipos Jóska két évtized polgármesterkedés után leköszön, visszavonul. Kifogásolhatatlan eredménnyel kormányozta a zömében románok és romák lakta községet – az 1.800-as lélekszámú magyarság Dombón, Ádámoson, Sövényfalván és Magyarkirályfalván alig 35%-át képezik a község lakosságának! –, Sipos eredményessége abban is mérhető, hogy a népességi mutatókra rácáfolva a 15 tagú testületben 2008-2012-es mandátumban például 9 RMDSZ-es tanácsost hozott helyzetbe, és természetesen végig magyar alpolgármesterrel közreműködve vezetett az elmúlt években. Most, egy kicsit „rosszabb” a helyzet, mivel az EMNP 2012-ben bekavart, a 9 helyett csak 7 magyar tanácsos van (ez már nem 50%!), 5 RMDSZ-es és 2 EMNP-s. De, az alpolgármester – Miklós Tibor –, aki most már polgármester jelöltként vonul tovább, a fele plusz egy hiányában is magyarként másodhegedül Sipos mellett. Nem lesz könnyű ezt a bravúros politikai játszmát megismételni. „Ne törődj, elnök úr, nyerünk!” – mondja a javíthatatlan optimista és humorista Sipos. Már hogyne törődnék! – persze a nagyobb baj az lenne, ha könnyelműen vennék Miklós Tibiék. A premisszák jók ugyan, de változik a főszereplő, Miklós Tiborra kell átszabni a darabot, mert legyen bár Sipos a háttérben, innen kezdve a jelölt a mozdony.

IMG_0013

Kevesen gyűltek össze, de kiadósat beszélgettünk

Biztató, hogy van kellő érdeklődés. Igaz, csak néhányan gyűltünk össze az ádámosi unitárius gyülekezeti házban, azonban jót beszélgettünk, terveztünk, ötleteltünk. A kommunikáción itt is sok múlik.

Ádámosra még visszatérünk.

Szólj hozzá