Kampánynapló VI. – 2016. február 25, Mikefalva és Balavásár

Mikefalva

mikefalva1Szálljunk le a fellegekből! – ajánlotta a helyi közélet egyik legrégebbi motorosa, aki meglehetősen epésen jegyezte meg, hogy aligha beszélhetünk komolyan turizmusról, ha a község falvaiba érkező idegen szerteszórt szeméttel találkozik lépten-nyomon. Már egy órája Mikefalva jövőképét vázlatoltuk, amikor ez a lelkesedés hevét szabályozó hideg zuhany fröccs emlékeztetett arra, hogy mielőtt a község kulturális és természeti adottságait turizmusban akarnánk kamatoztatni, s ezzel élhetőbb életteret biztosítani a jövő nemzedékének, néhány elementáris fogyatékosságot kezelni kell. Igaza volt a kritikusnak, de mégis jónak tartom, hogy a tegnap esti igen népes részvétellel megszervezett tanácskozáson két órát ennek a témának szenteltünk. Változnak az idők, talán araszolva, de mégiscsak előrébb jutottunk, ha már Székely László polgármester el tudta mondani, hogy az elmúlt nyolc évben sikerült több mint 25 km községi utat leaszfaltozni, és miután ez megvalósult, jövőt körvonalazó fejlesztési tervekről is lehet beszélni. Merthogy az elmúlt 25 évben másról sem volt szó, mint aszfaltozásról, közművesítésről – vagyis a nélkülözhetetlen alépítményekről. Most már arról beszélünk, hogy az alapokra mit építünk.

Nyilván, mindenkit a jövő érdekel, legtöbbeket a felnövekvő fiatal nemzedék sorsa, lehetőségei érdekelnek. A húsba vágó kérdés az, hogy mit tud kínálni a község, a falu a fiataloknak. Erről volt szó a tegnap esti tanácskozáson, ahol az önkormányzati képviselőkön kívül lelkészek, pedagógusok és helyi vállalkozók is részt vettek. Biztató, hogy Mikefalva község is bekapcsolódott a térségfejlesztést animáló Leader programba, a Helyi Akciócsoport most készíti azt az átfogó térségfejlesztési tervet, mely 2021-ig megszabja Mikefalvának is a fejlődési irányt. Úgy vélem, jókor folytattuk le ezt a beszélgetést, hiszen a községet képviselő polgármester az elhangzottakat beépítheti a készülő stratégiába. Egy másik résztvevő is sommásan fogalmazott: pontra tett infrastruktúrára és faluturizmusra van szükségünk! Hogy Mikefalvának mi a turisztikai vonzereje? A borászati kultúra és a gazdag folklór. Erre a két adottságra kell turisztikai stratégiát megfogalmazni.

mikefalva2A beszélgetés résztvevői jogosan tették szóvá, hogy ilyen tanácskozásokat nemcsak választások előtt kellene szervezni, és az önkormányzati folyamatok hasznára lenne, ha a községi választmány minden tanácsülés előtt, havi rendszerességgel összegyűlne, de legalább a költségvetés összeállítása előtt. Igazuk van, hiszen a tájékozódás és a tájékoztatás kulcskérdés a közösségi összhang kialakításában. Mikefalva községben sok feszültség gyűlt össze az elmúlt évtizedekben, ami főleg a helyi választások alkalmával mutatkozik meg, általában több magyar jelölt feszül egymásnak. Egyelőre nem kell attól tartani, hogy a magyar kézből kicsúszik a vezetés, de attól igen, hogy lelassulnak az önkormányzati folyamatok. Közvetlen szomszédai – Vámosgálfalva és Küküllőszéplak – diktálják a tempót, amit Mikefalván már csak azért is nehéz tartani, mert sokkal több falura kell odafigyeljen az önkormányzat (Szászcsávás, Abosfalva, Harangláb, Désfalva, Somostelke, Felsőkápolna és a községközpont, Mikefalva). Közel 5.000 lakósra, 30 km-es úthálózatra, 64 km2 közigazgatási területre kell összpontosítani. És megannyi szociális gondra. Ilyen körülmények között fontos lenne, hogy a községben szolidáris közösségi hangulat legyen az uralkodó.

A tegnap esti beszélgetés után, nagyon drukkolok Mikefalvának!

Balavásár

balavasar2Köszönjük, polgármester úr! A szentdemeteri útra sokat kellett várni, de végre megvalósult. Jókor, mert a népnek nagyon elment már a kedve a politikától… – jegyezte meg a falu tanácsosa. És épül az út Szénaverős felé is, a tegnapi tanácsülésen pedig a mellékutcák aszfaltozásáról volt szó, indul a pályázat.

Sagyebó István, polgármester, dacára az előrelépéseknek, mégiscsak elégedetlen mert az ivóvíz- és csatorna hálózatot nem sikerült megvalósítani. Mert kétszer is változott a „képlet”… Balavásár hátrányára. A megyei vízszolgáltató mestertervének módosulásakor megváltozott a gyerek fekvése, menet közben, mikor már készen voltak a tervek, változott meg a megyei mesterterv. Módosítani kell. Ez pénzbe, lobbyba és időbe telik. És úgy kellene megoldani, hogy ne kelljen aszfaltot törni. Rosszabbat el sem lehet képzelni annál, hogy leaszfaltozzák a mellékutcákat, majd egy év múlva feltörik, hogy vizet vezessenek. Össze kell hangolni. Ennyi, de ez nem kevés.

Másik nagy frusztrációja a községnek, hogy nem sikerült a térségi sürgősségi ellátást biztosító SMURD-ot Balavásárra telepíteni, félreértést és feszültséget is szült.

Balavásár honlapja: balavasar.ro

 

 

Szólj hozzá