Márpedig Marosvásárhely frontváros

Néhány hónappal korábban még nehezményeztem, hogy a politikai közvélemény frontvárosként könyveli el Marosvásárhelyt. Akkor még túl erősnek éreztem a jelzőt, mondván meg kell tanulnunk marosvásárhelyiül, azaz el kell sajátítani a multi- és interkulturalitás nyelvét, mely alternatívája az etnikai szembenállásnak, egy olyan járható politika, amit eddig még nem próbáltunk ki.

Hát, ezzel már úgy vagyok, hogy ma is hiszem, mert (adysan szólva) hinni akarom. De, a közéleti történések sajnos azt erősítik meg, hogy a 2013-as esztendőnek dukáló normalitásoktól még távol állunk. Távoli dacára annak, hogy a város polgármestere fennen hangoztatja, hogy mindenki polgármestere; a megyei tanács elnöke az együttélés jegyében és a békés együttélésért (sic!) kettős (román-magyar) teremelnevezéseket kezdeményez a Kultúrpalotában és a cifrapalotában. A politikusi retorika kellően csiszolt, nehezen kifogásolható. A valóság azonban alaposan rácáfol!

Merthogy a polgármesteri hivatal akadályozza a Vásárhelyi Forgatag megszervezését a főtéren, és csak kompromisszumra kényszerítve engedélyezi a Városligetben, jóllehet a rendezvény arra hivatott, hogy a marosvásárhelyi magyar kultúra értékeit exponálja Marosvásárhely javára! A megyei tanács elnöke első meghirdetési körben egy majdnem színromán programot tesz közzé a sajtóban a Kultúrpalota 100 éves fennállásának ünnepéről, és a meghirdetés is gyanúsan egynyelvűre sikeredett (miközben a porhintés-gyanús szlogen szerint “a kultúra egyesít”).

Ehhez társul továbbá az iskolák névtáblái kifüggesztése okán körvonalazódó cirkusz, ugyanis hallani már, hogy bár van tanácsi határozat, és az Európai Nyelvek Kartáját is ratifikálta Románia, mégsem egyértelmű, hogy egy kétnyelvű városban a színromán iskola homlokzatára is kétnyelvű feliraton kell tájékoztatni a város polgárait. A nyelvi jogok érvényesítése terén felmerülő kompromittáló hiányosságok jelzik a legérthetőbben, hogy Marosvásárhely valóban frontváros, ahol meg kell harcolni a törvény által szavatolt kisebbségi jogok érvényesítéséért, mert egyáltalán nem magától értetődő ezek életbe léptetése!

Fontos frontváros, mert ha itt nem sikerül, a kudarc egész Székelyföldre és Erdélyre kigyűrűzik! Emblematikus mindaz, amit kisebbségvédelem és érdekérvényesítés terén itt elérhetünk vagy elveszíthetünk! Ezzel a felelősséggel politizálunk és ezzel az ódiummal élünk magyarként, itt, Marosvásárhelyen.

 

Szólj hozzá